Fizioterapevtski Inštitut in Medicinski Center od leta 2002 v Centru Trsta

Strokovnost in vljudnost

Tri ambulante za fizioterapijo,
pet medicinskih ambulant,
udobni prostori za elektromedicinske terapije,
štiri udobne čakalnice
higienski prostori brez arhitektonskih ovir